V roce 2016 získala Mateřská škola grant ve výši 30 000,- na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Za tyto finanční prostředky jsme nakoupili pomůcky na rozvoj řeči dětí, paní učitelky vytvořily soubor pracovních listů na podporu rozvoje a zlepšování výslovnosti dětí, byla proškolena další paní učitelka jako logopedický preventiva.

Pro rodiče jsme uspořádali společná odpolední setkání, kde se rodiče mohli seznámit s tím, jak správně pracovat s dětmi, pomáhat jim napravovat špatnou výslovnost, dozvěděli se, kdy je potřeba navštívit odborného logopeda.

Protože péče o správný rozvoj řeči v předškolním období je velmi důležitá, budeme i nadále v tomto úsilí pokračovat. Budeme se spolu s rodiči snažit, aby děti, které odchází do základní školy, měly co nejméně problémů s výslovností.

Děkujeme všem, kteří jste se spolu se svými dětmi aktivně zapojovali.

Fotografie ze společných setkání naleznete pod odkazem:

http://slunicko-ms.rajce.idnes.cz/

 

Materiály vytvořené v rámci projektu:

Logohrátky ve třídách

Logopedické koutky ve třídách

Logopedický soubor pracovních listů

Pomůcky pro logopedickou prevenci v MŠ

 

Zhodnocení projektu:

Logopedická prevence v předškolním vzdělávání 2016