Ke stažení zde.

Ke stažení zde.

Podmínky pro využívání zahrady mateřské školy

Zahradní vybavení je určeno pro věkovou skupinu dětí do 8 let věku

 

Zahrada mateřské školy je určena těmto skupinám:

 1. Děti docházející do mateřské školy – pro které je především určena
 2. Děti a rodiče z Klubu dubáčků
 3. Děti 1. a 2. třídy  základní školy v doprovodu pedagogů

 

Podmínky využívání:

V dopoledních hodinách využívají zahradu:

 • děti docházející do mateřské školy v doprovodu pedagogů
 • děti ze základní školy v doprovodu pedagogů
 • děti z Klubu dubáčků v případě, že zahrada není využívána dětmi MŠ nebo ZŠ, popřípadě po dohodě s přítomnými pedagogy

V odpoledních hodinách a o prázdninách mohou využívat zahradu:

 • Děti docházející do MŠ v doprovodu pedagogů
 • Děti,které odcházejí z MŠ – v doprovodu rodičů či jiné dospělé (zodpovídající) osoby
 • Děti v doprovodu rodičů z Klubu dubáčků
 • Děti ve věku do 8 let – pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé (zodpovídající) osoby
 • V odpoledních hodinách lze zahradu využívat v době provozu mateřské školy – do 16,00 hodin, poté se areál uzamyká
 • O prázdninách mohou zahradu využívat děti s rodiči Klubu dubáčků – po předchozí dohodě s ředitelkou.

O víkendech (i prodloužených) je zahrada uzavřena se zákazem vstupu.

Po vyzvednutí dítěte z mateřské školy zákonným zástupcem či jinou jím pověřenou osobou zodpovídá za úraz nebo poškození vybavení zahrady zákonný zástupce dítěte.

Nepovolený vstup do areálu bude považován za Vniknutí na cizí pozemek

a toto zjištění bude hlášeno na policii.

                                               Ředitelka mateřské školy

                                               Bc.Zdena Šindelářová