Už chodím do MŠ

Stravování – obecné informace

Školní jídelna ZŠ + výdejna MŠ – informace Obědy – přihlašování a placení v MŠ Svačiny – přihlašování a placení v MŠ Ceny stravného od února 2022 Děti v MŠ – do 6.let věku 39,-Kč dopolední svačina: 8,- Kč oběd: ZŠ 23,- Kč odpolední svačina: 8,- Kč Děti v MŠ – 7. leté 41,- Kč […]

Individuální vzdělávání

Informace k individuálnímu vzdělávání najdete v následujících dokumentech: Individuální vzdělávání – Informace rodičům Organizace a podmínky pro povinné předškolní vzdělávání Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání Oznámení o ukončení individuálního vzdělávání

Logopedická prevence v MŠ

•   Logopedická preventistka: Sloupová Jaroslava Garrihy Gabriela Sloupová Michaela •     během září probíhá v mateřské škole orientační logopedické vyšetření, kde sleduji včasné odhalení nedostatků v řeči, vady a poruchy výslovnosti, orientační vyšetření sluchu, fonematického sluchu, zrakového vnímání, motoriky mluvních orgánů, hlasovou hygienu, chování a soustředění…. •    po vyšetření se dohodneme s rodiči, jak pečovat o dítě […]

Podpora logopedické prevence v MŠ v roce 2016

V roce 2016 získala Mateřská škola grant ve výši 30 000,- na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Za tyto finanční prostředky jsme nakoupili pomůcky na rozvoj řeči dětí, paní učitelky vytvořily soubor pracovních listů na podporu rozvoje a zlepšování výslovnosti dětí, byla proškolena další paní učitelka jako logopedický preventiva. Pro rodiče jsme uspořádali společná odpolední setkání, kde […]

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ke stažení zde

Co by měly děti umět před vstupem do ZŠ – dokumenty ke stažení