Informace k individuálnímu vzdělávání najdete v následujících dokumentech:

Individuální vzdělávání – Informace rodičům

Organizace a podmínky pro povinné předškolní vzdělávání

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

Oznámení o ukončení individuálního vzdělávání