Zápis k docházce do mateřské školy v Dubé

Zápis dětí do mateřské školy se koná 2. května 2024 (čvrtek) dopoledne od 9,00 – 13,00

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí k docházce do MŠ ve školním roce 2024-2025.

S sebou přineste vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty potřebné k zapsání Vašeho dítěte:
( ke stažení na stránkách MŠ-záložka Chci chodit do MŠ nebo přímo v MŠ)

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení o očkování
 • Zplnomocnění rodičů k odvádění dítěte
 • Přihláška ke stravování
 • Souhrnný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Dotazník k zápisu
 • Dále rodný list dítěte a občanský průkaz.

Dokumenty ke stažení zde

Zároveň bude probíhat Den otevřených dveří, kdy se můžete podívat do jednotlivých tříd a podívat se, jak pracujeme s dětmi

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024-2025

Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, §34 z.č.561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Výdej žádostí:

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ, Evidenční list dítěte a Potvrzení o očkování si můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy zde nebo vyzvednout přímo v mateřské škole (u hospodářky školy).

Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty odevzdáte v den zápisu ředitelce v mateřské škole,

případně

 • vhodíte do schránky u ředitelny MŠ,
 • zašlete e-mailem na adresu: reditel(zavináč)msduba.cz,
 • zašlete poštou na adresu: MŠ Dubá, Luční 28, 471 41 Dubá,
 • zašlete datovou schránkou na ID:

Evidenční list (vyplněný a podepsaný) a Potvrzení o očkování vašeho dítěte (§ 50 z.č.258/2000Sb.v platném znění) potvrdí dětský lékař.

Zápis do mateřské školy se bude konat 2.května (čvrtek) v době od 9,00 – 13,00.

Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pro zahájení přijímacího řízení.

Přijímací řízení do MŠ probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií. Seznam přijatých dětí (podle číselných kódů) bude uveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce u mateřské školy.

Ve správní lhůtě vydá ředitelka MŠ Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je zašle rodičům.

Další informace:

V době zápisu pořádá mateřská škola den otevřených dveří – můžete se seznámit s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními záležitostmi, školním řádem a dozvědět se další údaje, které vás o mateřské škole zajímají.

K zápisu s sebou prosím přineste Rodný list dítěte a Občanský průkaz.