Seznam přijatých dětí dle registračních čísel pro školní rok 2024 – 2025 ke stažení zde

Školní jídelna ZŠ + výdejna MŠ – informace

Platby pouze bezhotovostně (převodem) do 20. Dne v měsíci

VÝŠE ZÁLOH :
Školné: 400,-

(neplatí děti, které k 1.9. dovrší 5 let a více)

Stravné: 

vizte Vnitřní směrnice – stravní od 1.1.2023

Oznámení rodičům

Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 17.7.2023 do 25.8.2023

Provoz bude opět zahájen 28.8.2023

Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování

 1. Dodržujte všechna pravidla vyhlášené celoplošné karantény, vyžadujte to i od svého okolí. Průběžně sledujte média, abyste byli informováni o aktuální situaci a opatřeních. Zjistěte si, kde je nejbližší místo, kde je možné provést testy, pokud byste jej potřebovali navštívit.
 2. Kdekoliv mimo vlastní domov noste respirátor, obličejovou masku, pokud ji máte k dispozici. Ochranné pomůcky pravidelně vyměňujte
 3. Mimo domov udržujte odstup od ostatních alespoň 1,5–2 metry, zamezíte tím největšímu riziku přenosu viru. Vyhýbejte se preventivně i jen malým skupinkám lidí.
 4. Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte jen jednoho z rodiny. Pokud možno toho, kdo je v dobré kondici, zdravý, má nejlepší imunitu a s největší pravděpodobností tedy dokáže čelit nákaze virem.
 5. Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte nebo omezte na minimum dotyk s věcmi, kterých se mohlo dotýkat více lidí před Vámi. Nakupujte bez použití košíku nebo vozíku, nejlépe do vlastní tašky, plaťte jen bezkontaktně, je-li to možné.
 6. Po návratu domů si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, teprve poté pokračujte v dalších běžných činnostech.
 7. I během dne doma si často myjte a dezinfikujte ruce, vždy před přípravou a konzumací jídla.
 8. Průběžně během dne pijte, abyste měli dostatek tekutin, nejlépe vlažných nebo teplých.
 9. Postarejte se o starší členy rodiny nebo blízké známé. Pravidelně s nimi buďte v kontaktu a dotazujte se na jejich zdravotní stav, obstarejte pro ně nákupy i léky, předávejte jim je nejlépe s minimem osobního kontaktu.
 10. Snažte se udržovat si fyzickou i mentální aktivitu. Dle svých možností a zdravotního stavu cvičte, dodržujte své denní rituály, věnujte se aktivně sami sobě, svým koníčkům, vzdělávejte se.

Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními, která jsou zavedena od 1.9. 2020 vzhledem ke Covid-19 a jejich zavedením do provozu škol byl vydán dodatek ke školnímu řádu.

Prostudovat si jej můžete zde

I nadále platí že do mateřské školy chodí pouze zdravé děti.

 

 

Liberecký kraj zavedl linku pro dotazy ke koronaviru, občané mohou volat každý den od  8 do 16 hodin

K zajištění informování veřejnosti kraj zavedl speciální linku na tel. 485 226 999.

Linka Krizového štábu Libereckého kraje 485 226 999 je určená pro veřejnost a funguje denně mezi 8:00—16:00

Dále mohou občané využívat tyto infolinky:

 • Infolinka Krajské hygienické stanice LK k problematice výskytu koronaviru: 485 253 111
 • Infolinka Státního zdravotního ústavu (denně na telefonních číslech): 728 810 106, 725 191 367
 • Infolinka ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele i v souvislosti s koronavirem: 224 854 444