Zápis k docházce do mateřské školy v Dubé

Zápis dětí do mateřské školy se koná 2. května 2023 (úterý) dopoledne od 9,00 – 13,00

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které nastoupí k docházce do MŠ ve školním roce 2023-2024.

S sebou přineste vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty potřebné k zapsání Vašeho dítěte:
( ke stažení na stránkách MŠ-záložka Chci chodit do MŠ nebo přímo v MŠ)

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení o očkování
 • Zplnomocnění rodičů k odvádění dítěte
 • Přihláška ke stravování
 • Souhrnný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Dotazník k zápisu
 • Dále rodný list dítěte a občanský průkaz.

Dokumenty ke stažení zde

 

Zároveň bude probíhat Den otevřených dveří (mezi 7,00 – 10,00), kdy se můžete podívat do jednotlivých tříd a podívat se, jak pracujeme s dětmi

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022-2023

Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, §34 z.č.561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Výdej žádostí:

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ, a další dokumenty si můžete stáhnout na webových stránkách mateřské školy zde nebo vyzvednout přímo v mateřské škole (u hospodářky školy, u učitelek na třídách).

Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty odevzdáte v den zápisu ředitelce v mateřské škole.

Evidenční list (vyplněný a podepsaný) a Potvrzení o očkování vašeho dítěte (§ 50 z.č.258/2000Sb.) potvrdí dětský lékař.

Zápis do mateřské školy se bude konat 2.května (úterý) v době od 9,00 – 13,00.

Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pro zahájení přijímacího řízení.

Přijímací řízení do MŠ probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií. Seznam přijatých dětí (podle číselných kódů) bude uveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce u mateřské školy.

Ve správní lhůtě vydá ředitelka MŠ Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je zašle rodičům.

Další informace:

V době zápisu pořádá mateřská škola den otevřených dveří – můžete se seznámit s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními záležitostmi, školním řádem a dozvědět se další údaje, které vás o mateřské škole zajímají.

K zápisu s sebou prosím přineste Rodný list dítěte a Občanský průkaz.

 

Školní jídelna ZŠ + výdejna MŠ – informace

Platby pouze bezhotovostně (převodem) do 20. Dne v měsíci

VÝŠE ZÁLOH :
Školné: 300,-

(neplatí děti, které k 1.9. dovrší 5 let a více)

Stravné: 

vizte Vnitřní směrnice – stravní od 1.1.2023

Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování

 1. Dodržujte všechna pravidla vyhlášené celoplošné karantény, vyžadujte to i od svého okolí. Průběžně sledujte média, abyste byli informováni o aktuální situaci a opatřeních. Zjistěte si, kde je nejbližší místo, kde je možné provést testy, pokud byste jej potřebovali navštívit.
 2. Kdekoliv mimo vlastní domov noste respirátor, obličejovou masku, pokud ji máte k dispozici. Ochranné pomůcky pravidelně vyměňujte
 3. Mimo domov udržujte odstup od ostatních alespoň 1,5–2 metry, zamezíte tím největšímu riziku přenosu viru. Vyhýbejte se preventivně i jen malým skupinkám lidí.
 4. Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte jen jednoho z rodiny. Pokud možno toho, kdo je v dobré kondici, zdravý, má nejlepší imunitu a s největší pravděpodobností tedy dokáže čelit nákaze virem.
 5. Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte nebo omezte na minimum dotyk s věcmi, kterých se mohlo dotýkat více lidí před Vámi. Nakupujte bez použití košíku nebo vozíku, nejlépe do vlastní tašky, plaťte jen bezkontaktně, je-li to možné.
 6. Po návratu domů si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, teprve poté pokračujte v dalších běžných činnostech.
 7. I během dne doma si často myjte a dezinfikujte ruce, vždy před přípravou a konzumací jídla.
 8. Průběžně během dne pijte, abyste měli dostatek tekutin, nejlépe vlažných nebo teplých.
 9. Postarejte se o starší členy rodiny nebo blízké známé. Pravidelně s nimi buďte v kontaktu a dotazujte se na jejich zdravotní stav, obstarejte pro ně nákupy i léky, předávejte jim je nejlépe s minimem osobního kontaktu.
 10. Snažte se udržovat si fyzickou i mentální aktivitu. Dle svých možností a zdravotního stavu cvičte, dodržujte své denní rituály, věnujte se aktivně sami sobě, svým koníčkům, vzdělávejte se.

Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními, která jsou zavedena od 1.9. 2020 vzhledem ke Covid-19 a jejich zavedením do provozu škol byl vydán dodatek ke školnímu řádu.

Prostudovat si jej můžete zde

I nadále platí že do mateřské školy chodí pouze zdravé děti.

 

 

Liberecký kraj zavedl linku pro dotazy ke koronaviru, občané mohou volat každý den od  8 do 16 hodin

K zajištění informování veřejnosti kraj zavedl speciální linku na tel. 485 226 999.

Linka Krizového štábu Libereckého kraje 485 226 999 je určená pro veřejnost a funguje denně mezi 8:00—16:00

Dále mohou občané využívat tyto infolinky:

 • Infolinka Krajské hygienické stanice LK k problematice výskytu koronaviru: 485 253 111
 • Infolinka Státního zdravotního ústavu (denně na telefonních číslech): 728 810 106, 725 191 367
 • Infolinka ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele i v souvislosti s koronavirem: 224 854 444