Testování dětí a žáků – COVID 19_povinnosti správce

Informační MEMORANDUM

Informace pro vyplnění a odeslání žádosti

Žádost o poskytnutí informací o zpracování OÚ

Žádost o opravu OÚ

Žádost o výmaz OÚ

Oznámení – pověřenec MŠ Dubá