Školní jídelna ZŠ + výdejna MŠ – informace

Platby pouze bezhotovostně (převodem) do 20. Dne v měsíci

VÝŠE ZÁLOH :
Školné: 400,-

(neplatí děti, které k 1.9. dovrší 5 let a více)

Stravné: 

vizte Vnitřní směrnice – stravní od 1.1.2023