Mateřská škola Dubá, Luční 28, 471 41 Dubá,

tel. 487 870 265, 733 124 884

e-mail: ms_duba@seznam.cz

IČO:  706 95 831

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Vydal:                Mateřská škola Dubá, Luční 28, 471 41 Dubá, příspěvková organizace

Schválila:          Mgr. Zdena Šindelářová, ředitelka školy

Účinnost od:    1.1.2021

Závaznost:        směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace podána:     Zákonným zástupcům dětí

Ředitelka Mateřské školy Dubá, Luční 28, 471 41 Dubá – příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je  80 dětí.

  1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky
  2. Trvalý pobyt dítěte v obci,ve které mateřská škola sídlí
  3. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec
  4. Věk dítěte – přijímají se děti od nejstarších po nejmladší

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4).

Pokud zákonný zástupce žádá o přijetí dítěte v průběhu školního roku, zařazuje se na konec pořadníku nepřijatých dětí a v případě přijímání se použijí kritéria dle bodu  1-4

Mgr. Zdena Šindelářová, ředitelka MŠ