Vydal: Mateřská škola Dubá, Luční 28, 471 41 Dubá, příspěvková organizace

Schválila: Mgr. Zdena Šindelářová, ředitelka školy

Účinnost: 1.9.2024

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace podána: Zákonným zástupcům dětí

Ředitelka Mateřské školy Dubá, Luční 28, 471 41 Dubá – příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 80 dětí.

  1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky
  2. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí (a spádových obcí)
  3. Věk dítěte – přijímají se děti od nejstaršího po nejmladší
  4. V mateřské škole se vzdělává starší sourozenec
  5. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4).

Pokud zákonný zástupce žádá o přijetí dítěte v průběhu školního roku, zařazuje se na konec pořadníku nepřijatých dětí a v případě přijímání se použijí kriteria dle bodu 1-4.