Úroveň vývoje dvouletého dítěte:

Tělesný růst dítěte zvolňuje, váží průměrně 11,8 – 14,5 kg, měří 86,5 – 96,5 cm. Drží se více zpříma. Břicho je stále veliké, vystouplé, záda ohnutá (břišní svaly nejsou ještě plně vyvinuty). Mozek dosahuje zhruba 80% velikosti mozku dospělého člověka. Téměř všechny první zuby jsou již prořezané, jako poslední z celkem dvaceti mléčných zubů se objevují stoličky.

Mladší batole si začíná uvědomovat samo sebe, osamostatňuje se v řadě činností. Stále však potřebuje milovanou a milující osobu v blízkosti. Rozvoj volního jednání se projevuje prosazováním vlastních přání, která někdy bývají v rozporu s vůlí dospělých. Toto období vzdoru trvá tím déle, čím více pozornosti je dítěti věnováno, nebo čím více příkazů dostává.

Pohybový vývoj se vyznačuje rozmachem samostatného pronikání dítěte do blízkého okolí. Batole má zvýšenou touhu po pohybu a rychle zvyšuje své dovednosti, zvláště pokud se mu dostává uznání a pochvaly. Udržuje rovnováhu za různých okolností, chodí po schodech (s držením), vylézá na nábytek, odkopne míč ze stoje, chytá míč kutálející se zvolna po zemi, hodí ho směrem k nám. Miluje vzájemné podávání a přijímání předmětů, tahání a tlačení hraček na kolečkách. Má rádo pohyb ve spojení se zpěvem a hudbou. Staví kostky na sebe, navléká kuličky nebo kroužky na tyčku, či jinou návlečku.

Rozumový vývoj je charakterizován zkoumáním prostoru, manipulací a rozvojem řeči, Dítě je přirozeně zvídavé, soustředí se na nápadné vlastnosti předmětů, rozebírá skládací hračky, otevírá a zavírá zásuvky, dvířka skříněk, točí knoflíky, klíčem v zámku…, Velkou radost mu působí čmárání po papíru. Na realistických obrázcích poznává a pojmenuje známá zvířata a předměty. Chápání řeči se nápadně rychle rozvíjí. Na dotaz ukáže dítě části těla (oči, uši, ruce, nohy), začíná používat věty složené alespoň ze dvou slov. Řeč může být srozumitelná pouze členům rodiny. Nezačne-li mladší batole mluvit, je nutné odborné vyšetření.

V touze po samostatnosti se velmi dobře vyvíjí návyky. Mladší batole jí samo lžičkou, pije z hrníčku. Může kolem sebe rozlévat, dokrmování dospělým je ještě nutné. Svlékne si samo některé části oděvu, spolupracuje při oblékání a mytí. Někdy se však může znečistit, zvláště během spánku.

 

Úroveň vývoje tříletého dítěte

Tělesný růst a vývoj je pomalejší, než v prvních dvou letech života. Průměrná výška dosahuje zhruba dvojnásobek porodní délky. Mléčné zuby jsou zcela prořezány, dolní končetiny mohou mít ještě tvar do x. Nohy rostou rychleji než ruce a díky tomu vypadá dítě štíhlejší a vyšší.

Dítě se osamostatňuje v celé řadě činností. Samo sobě se obdivuje, chlubí se různými věcmi, touží po pochvale. Učí se společenským návykům – čistě stolovat, zdravit, děkovat, zachovávat pořádek. Někdy je vzdorovité.

Pohybový vývoj umožňuje složitější pohybové hry a náročnější manipulaci. Starší batole dovede jít po špičkách, při chůzi po schodech střídá nohy, skočí snožmo přes čáru, hází a chytá míč. Umí jezdit na tříkolce, koloběžce, bobech. Dovede postavit z kostek most, listuje v knize. S hračkami, stavebnicemi a jiným materiálem zachází odpovídajícím způsobem.

Rozumový vývoj je charakterizován velkým rozvojem myšlení a řeči. Myšlení je názorné, vázané zpravidla na praktickou činnost dítěte. Starší batole se stále ptá „co to je?“ nebo „kdo to je?“. Na obrázku jmenuje činnosti (děje) a je schopné pochopit základní vztahy, jako např. že po dešti je bláto, louže, kterým se vyhýbáme. Při jednoduchých rozhovorech s dospělými už hovoří více. Jeho řeč je srozumitelná, snadno se naučí říkadla. Umí kreslit, malovat, modelovat, stavět a svoje výtvory označovat slovy.

Návyky se zdokonalují. Dítě už jí a pije samostatně, udržuje sebe i stůl v čistotě. Myje si obličej i ruce a otře se do ručníku. Svlékne si části oděvu, které si nemusí přetahovat přes hlavu. Rozepne as zapne si knoflíčky, na něž snadno dosáhne, oblékne si kalhotky, ponožky, obuje si boty. Dovede zachovávat čistotu, vyžaduje pomoc při použití toaletního papíru a oblékání.

 

Dítě by mělo znát pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poprosit, poděkovat). Velmi důležité je, aby bylo schopné reagovat na běžné pokyny učitelky (ale i ostatních dospělých).

Jestli Vaše dítě ještě nezvládá vše tak jak by mělo, nezoufejte. Do září se Vám to jistě podaří. Čím dříve začnete s dítětem potřebné dovednosti procvičovat, tím bude vaše dítě ve větší pohodě a Vám ubude spousta starostí. Velmi důležitá je pravidelnost, důslednost a dostatek trpělivosti při trénování dovedností a návyků. Chvalte své dítě za každý pokrok, kladně motivujte.

Pokud máte pocit, že nástup bude komplikovaný, určitě dítěti pomůžete tím, že sami nebudete ve stresu. Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být pevně rozhodnuti odejít a odchod zbytečně neprodlužovat. Nikdy dítěti neslibujte to, co nemůžete splnit. Ztrácíte důvěru dítěte, která se velmi těžko získává zpět. Nikdy neodcházejte tajně, bez rozloučení. Trocha slziček na začátku by se mohla proměnit v lavinu protestů při příštím loučení.

Je důležité, aby dítě své paní učitelce důvěřovalo, nikdy byste jej proto neměli zastrašovat ani paní učitelkou ani školkou.