Informace o mateřské škole Dubá

 

Obecně:

V MŠ jsou 3 smíšená oddělení. Mají název:Berušky, Sluníčka a Motýlci.

 Provoz MŠ je od 6,30 do 16,00 hod. Odpolední provoz je slučován do dvou nebo jednoho oddělení, pokud je nepřítomna jedna nebo více paní učitelek. Děti vždy spí na svém lehátku nebo ve své postýlce.

Informováni jste vždy včas upozorněním na nástěnce, nebo na dveřích oddělení.

 

Jídlo:

 Děti mají dopolední svačinu v 8,30 hod, oběd v 11,30 hod a odpolední svačinu ve 14,15 hod. Pokud je dítě nemocné,je nutné mu svačiny odhlásit do 6,30 hod. Po nemoci se však musí nahlásit, opět do 6,30 hod, že dítě přijde do školky.  Telefon: 487 870 265 + záznamník 24 hod. denně

Obědy si zajišťujete ve školní jídelně základní školy dle podmínek pro přihlašování a odhlašování tamtéž.(informace na tel. 487 883 950 – p. Pavlíková).

 

Co školka nabízí:

Do našeho vzdělávacího programu je zařazena výuka angličtiny Wattsenglish, jezdíme na kolech, plaveme, v zimním období se otužujeme vzduchem a  saunováním (saunu vlastníme v MŠ), spolupracujeme s VZP programem, kde děti vedeme ke sportu v tělocvičně základní školy,  jezdíme na divadelní představení do Prahy, do České Lípy, do Doks, do Želíz, navštěvujeme muzea, ZOO, pořádáme výlety za poznáním, každoročně trávíme týden  na horách v Krkonoších, chodíme na turistické procházky po okolí, dodržujeme veškeré tradice- posvícení ,mikulášskou, vánoce, maškarní…..,zapojujeme se do projektů, soutěží.

 

Akce pro veřejnost:

Pořádáme besídky, adventní výstavy a vystoupení, pro rodiny dětí Havelské posvícení, každoročně pro širokou veřejnost Pohádkový les, loučení s předškoláčky.

 

Spolupráce se ZŠ:

Navštěvujeme kamarády z 1. třídy (a oni nás) a tím se seznamujeme s prostory školy, využíváme keramickou dílnu, tělocvičnu ZŠ, spolupracujeme s oddílem Bodlinky a pomáháme jim ochraňovat přírodu.

 

 

Něco pro zdraví:

  Jíme hodně ovoce a zeleniny, pijeme stáčenou vodu, po každém jídle si čistíme zoubky, snažíme se co nejvíc pohybovat, jezdíme na plavání do bazénu v České Lípě, spolupracujeme s rodiči na otužování dětí.

 

Fotografie:

  S vaším souhlasem dětem vytváříme album fotek, dokumentujeme všechny akce, jezdí k nám profesionální fotografové s nabídkami nejrůznějších kolekcí.

 

Sběr papíru, elektroodpadu:

  Každoročně se zapojujeme do krajské soutěže ve sbírání starého papíru- můžeme se pochlubit několikanásobným prvenstvím. Za utržené peníze dětem doplácíme výlety, hradíme materiály na výrobky, v cukrárně si dopřejeme poháry apod. Jsme zapojeni do projektu Zelená škola, sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče – malé i velké –  a tím pomáháme chránit přírodu, sbíráme hliník, pet víčka pro vypsané projekty a samozřejmě třídíme odpad.

 

Integrace:

  Chodí s námi děti mentálně i tělesně postižené, čímž si ostatní děti rozšiřují obzor, učí se pomáhat a tolerovat je a vnímat různá postižení.

 

Vady řeči:

  Jednou týdně probíhá individuální náprava řeči pro děti s doprovodem rodičů, jednou měsíčně pořádáme odpolední logopedické hrátky pro rodiče s dětmi a denně kolektivní chvilky v jednotlivých oddělení.

 

Vzdělávání učitelů:

  Naše paní učitelky jezdí často na semináře, kde se neustále zajímají o nové poznatky ve výchově dětí, jak nejlépe porozumět zvláštnostem dětí, jak si s nimi hrát, co nového zpívat, cvičit, vyrábět.