Podrobnosti ke stažení zde:

Informace o získání účelové dotace – SFŽP