Podrobnosti ke stažení zde:

Informace o získání účelové dotace – ŽP -8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty