AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ENVIROMENTÁLNÍ A EKOLOGICKOU VÝCHOVU.

AKTIVITY PRO RODINY:

 • Havelské posvícení:program a pohoštění pro rodiče,pečené i nepečené dobrůtky připravené ve školce a doma s rodiči,výroba a ochutnávka moštu,výstava podzimních dekorací a obrázků.
 • mikulášské a vánoční besídky pro rodiče
 • Pohádkové lesy pořádané na konci školního roku pro širokou veřejnost ve spolupráci s rodiči a sponzory
 • Celoroční soutěže:“Chráníme přírodu“
 • sbírka použitých monočlánků
 • sběr starého papíru

EKO koutky v MŠ:

 • péče o rybičky  v zahradním jezírku
 • péče o ptáčky v zimě:sypání krmiv do budek rozmístěných na školkové zahradě
 • zásobování krmelce v lese za čistírnou odpadních vod,tento krmelec nám svěřil do péče myslivecký spolek VÝR DUBÁ
 • využití bylinkové zahrádky

Spolupráce se ZŠ a klubem malých Dubáčků

 • spolupráce s přírodovědným kroužkem Bodlinky
 • příležitostné návštěvy v 1.třídě,spolupráce s prvňáčky,návštěvy v chovatelském kroužku
 • masopustní a velikonoční průvody do školy
 • společná divadelní představení

Ekologizace provozu MŠ:

 • třídění odpadu do barevných kontejnerů ve všech odděleních a v kuchyni i na zahradě(kompostér)
 • sběr starého papíru:zapojení do krajské soutěže Severočeských sběrných surovin
 • sběr použitých monočlánků:spolupráce se ZŠ
 • sběr elektroodpadu

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Pěvecký kroužek SBORÁČEK – vede p.učitelka J.Sloupová

KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH DNŮ

19.9. Ukliďme svět
4.10. Světový den zvířat
16.10. Světový den výživy
20.10. Den stromů
16.11. Světový den bez cigarety
22.3. Světový den vody
1.4. Den ptactva a den dětí
7.4. Světový den dětí
15.4. Den matek
22.4. Den Země
5.6. Světový den životního prostředí
8.6. Světový den oceánů