Entries by admin

Nejprve s podporou, potom sám

  Na základě žádosti ke krajskému úřadu Libereckého kraje získala mateřská škola v roce 2016 dotaci ve výši 21 000,- Kč na zakoupení kompenzačních pomůcek Celková hodnota zakoupených pomůcek byla 30 000,- Kč, 9 000,-Kč bylo financováno z prostředků mateřské školy. Dotace kraje tedy činila 70% celkových nákladů. Projekt „Nejprve s podporou, potom sám“ byl realizován se skupinou minimálně 26 dětí, […]

Stravování – obecné informace

Školní jídelna ZŠ + výdejna MŠ – informace Obědy – přihlašování a placení v MŠ Svačiny – přihlašování a placení v MŠ Ceny stravného od září 2020 Děti v MŠ – do 6.let věku 36,-Kč dopolední svačina: 8,- Kč oběd: ZŠ 20,- Kč odpolední svačina: 8,- Kč Děti v MŠ – 7. leté 39,- Kč […]

Individuální vzdělávání

Informace k individuálnímu vzdělávání najdete v následujících dokumentech: Individuální vzdělávání – Informace rodičům Organizace a podmínky pro povinné předškolní vzdělávání Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání Oznámení o ukončení individuálního vzdělávání

Logopedická prevence v MŠ

•   Logopedická preventistka: Sloupová Jaroslava Garrihy Gabriela Sloupová Michaela •     během září probíhá v mateřské škole orientační logopedické vyšetření, kde sleduji včasné odhalení nedostatků v řeči, vady a poruchy výslovnosti, orientační vyšetření sluchu, fonematického sluchu, zrakového vnímání, motoriky mluvních orgánů, hlasovou hygienu, chování a soustředění…. •    po vyšetření se dohodneme s rodiči, jak pečovat o dítě […]

Podpora logopedické prevence v MŠ v roce 2016

V roce 2016 získala Mateřská škola grant ve výši 30 000,- na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Za tyto finanční prostředky jsme nakoupili pomůcky na rozvoj řeči dětí, paní učitelky vytvořily soubor pracovních listů na podporu rozvoje a zlepšování výslovnosti dětí, byla proškolena další paní učitelka jako logopedický preventiva. Pro rodiče jsme uspořádali společná odpolední setkání, kde […]

Kritéria k přijetí do MŠ

Mateřská škola Dubá, Luční 28, 471 41 Dubá, tel. 487 870 265, 733 124 884 e-mail: ms_duba@seznam.cz IČO:  706 95 831 Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydal:                Mateřská škola Dubá, Luční 28, 471 41 Dubá, příspěvková organizace Schválila:          Mgr. Zdena Šindelářová, ředitelka školy Účinnost od:    1.1.2021 Závaznost:        směrnice je závazná […]

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí Co by rodiče měli vědět o dětech  Český výbor pro Unicef  provedl zajímavou situační analýzu „Děti v České republice“, a tak vzniklo následující dvacatero (UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje)   1.      Nerozmazlujte mě Vím […]

Co potřebují děti do mateřské školy

Co potřebují děti do MŠ vhodná obuv do třídy – bačkory, příp. pevné sandálky !!!NE PANTOFLE!!!, starší boty a oblečení na pobyt venku, gumovky(zůstávají v MŠ), kapesníky (1x za měsíc balík) pro pobyt  venku a na výlety je vhodnější látkový, po domluvě s učitelkou vlhčené ubrousky, náhradní oblečení , spodní prádlo, triko, tílko, ponožky,  – pro případnou […]